Aurora FM transmitter - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení FM transmitteru Aurora! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím při instalaci transmitteru.


1. Instalace

FM transmitter Aurora nabízí různé způsobí připojení a přehrávání hudby.

 • Vložte transmitter do zapalovače auta.
 • Pro zapnutí transmitteru stiskněte na 2-3 sekundy vrchní tlačítko.
 • Nastavte rádio vašeho auta na frekvenci s prázdným kanálem (doporučeno mezi 87,5 a 108 MHz).
 • Nastavte váš transmitter na stejnou frekvenci, jakou jste nastavili na rádiu vašeho auta.
 • Držte vrchní tlačítko, dokud vám zařízení neumožní změnit frekvenci. Frekvenci změníte otočením tlačítka doleva nebo doprava.

HUDBA

Přes mobilní zařízení (Bluetooth)

 • Zapněte na svém mobilním zařízení Bluetooth, vyhledejte transmitter označený jako „B15“ a připojte se.
 • Po úspěšném připojení a nastavení frekvence můžete začít přenášet hudbu.

Přes mobilní zařízení (3,5 mm připojení)

 • Pro připojení vašeho mobilního zařízení a transmitteru použijte audio 3,5mm kabel.
 • Po úspěšném připojení a nastavení frekvence můžete začít přenášet hudbu.

Přes USB disk

 • Vložte váš USB disk do vhodného slotu transmitteru.
 • Po úspěšném připojení a nastavení frekvence můžete začít přenášet hudbu.

Přes SD kartu

 • Vložte vaši SD kartu do předního slotu transmitteru.
 • Po úspěšném připojení a nastavení frekvence můžete začít přenášet hudbu.

DALŠÍ FUNKCE

 • Nabízí rychlé nabíjení Qualcomm Quick Charge 3.0 pro podporovaná zařízení.
 • Transmitter ukládá poslední nastavenou frekvenci.
 • Otočení tlačítka doleva nebo doprava: předchozí nebo další skladba.
 • Stiskněte tlačítko a otočte: snížení nebo zvýšení hlasitosti.
 • Jedno kliknutí tlačítka: přijmout nebo ukončit hovor (pokud je mobilní zařízení připojeno přes Bluetooth).
 • Jedno kliknutí tlačítka: přehrát nebo pozastavit hudbu.
 • Dvojité kliknutí tlačítka: vytočit naposledy volané číslo (pokud je mobilní zařízení připojeno přes Bluetooth).
 • Dvojité kliknutí tlačítka: změna režimu přehrávání (SD karta, USB disk, mobilní zařízení).

2. Řešení problémů


Pro řešení problémů použijte tabulku níže:

Problém 1:
Nedaří se mi připojit mé zařízení k transmitteru.

Možné příčiny 1:
Zařízení je již k transmitteru připojeno. Zkuste se odpojit a znova připojit NEBO
Není na vašem mobilním zařízení zapnuto Bluetooth NEBO
Transmitter není nastaven na přenos přes Bluetooth.

Problém 2:
Během přehrávání hudby dochází k šumu.

Možné příčiny 2:
FM frekvence je nastavena blízko frekvence místní rádiové stanice. Změňte frekvenci a zkuste to znovu.

Problém 3:
Na displeji neustále bliká napětí mého auta.

Možné příčiny 3:
Baterie vašeho auta překročila standardní rozsah napětí. Pro další informace kontaktujte naši podporu.


3. Technické údaje

 • Bluetooth verze: 5.0
 • Rozsah frekvence: 87,5 – 108,0 MHz
 • 1 x USB port s Qualcomm Quick Charge
 • Výstupní napětí: 3,4 A / 5 V
 • Výstupní výkon: 18 W (Max)
 • Podporuje formáty MP3 / MAV / FLAC / APE / MWA
 • Podporuje USB disky o velikosti až 32 GB
 • Provozní teploty: -20 °C to 40 °C
 • Kompatibilní se zařízeními Android a iOS
 • Multifunkční tlačítko na horní části zařízení
 • Vestavěný mikrofon pod displejem


4. Bezpečností upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt může během nabíjení vyzařovat teplo. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo, kde by teplota mohla překročit 40 °C. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení.
 • V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Poškozený produkt neotvírejte ani jej neopravujte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
View this manual in other languages