Bezdrátová sluchátka NeroBuds - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení bezdrátových sluchátek NeroBuds®! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím při používání sluchátek.

 

1. Instalace

Android

•      Na svém chytrém telefonu se systémem Android zapněte Bluetooth.

•      Pro spuštění režimu párování stiskněte tlačítko na nabíjecím pouzdru sluchátek NeroBuds.

•      V dostupných zařízeních najděte NeroBuds („Airpods“) a spárujte.

iOS

•      Na svém chytrém telefonu se systémem iOS zapněte Bluetooth.

•      Otevřete nabíjecí pouzdro a na displeji by se vám měli objevit NeroBuds („Airpods“) připravené k párování.

•      Pro spárování stiskněte tlačítko na nabíjecím pouzdru NeroBuds.

•      Dokud není párování dokončeno NeroBuds, pouzdro nezavírejte a ani je z nabíjecího pouzdra nevyndávejte.

 

2. Funkce

Dotykové funkce

•      Dvojité stisknutí sluchátek: Přijetí/zavěšení hovoru, přehrávání/pozastavení hudby.

•      Trojité stisknutí sluchátek: Předchozí písnička/další písnička.

•      Stiskněte a podržte: Aktivace Google Asistent/Siri.

Nabíjení sluchátek

•    Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a dbejte nato, aby se piny překrývaly.

Nabíjení pouzdra

•    Nabíjecí pouzdro nabíjejte pomocí přiloženého USB kabelu.

 

3. Řešení problémů

Problém 1:
Nedaří se mi úspěšně spárovat sluchátka s mým mobilním zařízením.

Možné řešení 1.
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra. Zapněte a vypněte na vašem zařízení Bluetooth a ujistěte se, že pouzdro sluchátek je zapnuté. Následujte pokyny pod „1. Instalace“.

 

4. Technické údaje

•    Bluetooth verze: 5.0 + EDR

•    Dosah Bluetooth: 15-25 m

•    Doba nabíjení: 1-2 h

•    Doba přehrávání: 2-3 h

•    Pohotovostní doba: až 6 h

•    Kapacita (sluchátka): 30 mAh

•    Kapacita (nabíjecí pouzdro): 300 mAh

5. Bezpečností upozornění

•    Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.

•    Dlouhodobý poslech hlasité hudby může způsobit nevratné poškození sluchu

•    Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.

•    Produkt může během nabíjení vyzařovat teplo. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.

•    Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.

•    Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení.

•    V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.

•    Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.

•    Poškozený výrobek neotvírejte a ani se jej nepokoušejte opravit.

•    Produkt neuchovávejte v extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).

•    Pro čištění sluchátek nepoužívejte silné chemikálie nebo čistící prostředky.

•    Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.

View this manual in other languages