Blink - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení bezdrátové QI nabíječky Blink!
Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím při instalaci nabíjecí stanice. 

1. Podporovaná zařízení

Bezdrátová nabíjecí stanice Blink funguje se všemi zařízeními, která podporují bezdrátové nabíjení standardu QI. Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje bezdrátové nabíjení QI, můžete tento problém vyřešit zakoupením QI přijímače, který vám
umožní nabíjet váš přístroj bezdrátovou nabíjecí stanicí.
Seznam všech zařízení podporujících QI nabíjení najdete na tomto odkazu:
https://gizz.io/qi

2. Instalace

 • Odstraňte ochranou fólii, která může na produktu být.
 • Umístěte bezdrátovou stanici na rovný povrch.
 • Zapojte přiložený Micro USB kabel do nabíjecí stanice, druhý konec zapojte do zdroje napájení (počítač, adaptér). Používejte adaptér s výstupním výkonem alespoň 2,4 A.
 • Po úspěšném zapojení začne zeleně a modře blikat LED kontrolka, která je umístěna v přední části nabíjecí stanice.
 • Nabíjení začne po umístění zařízení na bezdrátovou stanici, následně se LED světlo rozsvítí modře.

VAROVÁNÍ!

 • Nabíjecí stanici nemačkejte a ani ji nějak záměrně nepoškozujte.
 • Stanici nerozebírejte a ani ji nevystavujte tekutinám nebo otevřenému ohni.
 • Nepoužívejte v horkém, vlhkém nebo korozivním prostředí.
 • Nevystavujte nabíjecí stanici krytům s magnety nebo kovovými destičkami nebo čipy.
 • Uchovávejte všechny implantované zdravotnické přístroje (kardiostimulátory apod.) alespoň 20 cm od nabíjecí stanice.
 • Před čištěním odpojte nabíječku z elektrické sítě.
 • Teplota prostředí, ve kterém je nabíjecí stanice používána by se měla pohybovat mezi 0 °C a 45 °C.

Pokud se stanice přehřívá, pomalu nabíjí nebo přestala nabíjet úplně, zkontrolujte tyto možné příčiny:

 • Zdroj napájení nesplňuje požadované standardy nabíjení.
 • Nabíjecí kabel nesplňuje požadované nabíjecí standardy, použijte nabíjecí kabel v balení nebo použijte jiný kabel se stejnými vlastnostmi nabíjení.
 • Ochranný obal na vašem zařízení je příliš silný (doporučovaná tloušťka jsou 2 mm).
 • Váš telefon není na prostředku nabíjecí stanice.
 • Na zadní straně telefonu nebo obalu je kovová destička.

3. Technické údaje

Nabíjecí standard: Standard QI
Výkon nabíjení: až 10 W
Vstup: 5 V-2 A / 9 V-1,67 A
Napětí: 5 V-1,2 A / 9 V-1,5 A
Vzdálenost: až 4 mm
Účinnost: ≥72 %
Prohlášení o shodě: CE / FCC / RoHS

4. Bezpečnostní upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejný služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt se může během nabíjení zahřívat. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení.
 • Poškozený produkt neotvírejte ani jej neopravujte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
 • Pro plnou funkčnost použijte přiložení součásti.
 • #01 PET - Polyethylentereftalát
 • Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.
 • Nenechávejte zařízení na místech, kde teplota přesahuje 45 °C.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení

Dodatečné bezpečnostní informace pro bezpečné používání a prodloužení životnosti výrobku:

 • Během nejteplejších měsíců vám doporučujeme používat držák ve větracím otvoru. Díky tomu nebude zařízení na přímém slunci.
 • Zařízení nenechávejte nabíjet na místech, kde je vystaveno přímému slunečnímu záření.
View this manual in other languages