Chytra LED žárovka Luc - CZ

Video

Gratulujeme vám k nákupu chytré LED žárovky Luc! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím před prvním použitím produktu.

1. Instalace

Pro použití chytré LED žárovky Luc budete potřebovat dálkové ovládání Luc. Dálkové ovládání je jedinečným zařízením, které zvládne ovládat až 16 žárovek naráz a funguje bez nutnosti používat telefon, kabel, zdroje napájení nebo jiné speciální nastavení.

 • Zašroubujte LED žárovku Luc do vybrané lampičky nebo objímky.
 • Použitím elektrického spínače zapněte a vypněte žárovku. Po 1-3 sekundách po vypnutí stiskněte jednu ze 4 skupin na dálkovém ovládání (tlačítka 1 až 4). Dojde tak k jejímu přiřazení do vybrané skupiny.
 • Pokud byl celý proces úspěšný, na dálkovém ovladači se 3krát rozsvítí zelené světlo. Do každé ze čtyř skupin můžete přidat až čtyři žárovky, díky tomu můžete zároveň ovládat až 16 žárovek jedním ovladačem.

2. Funkce

Vypnutí a zapnutí

Použitím tlačítka vypínání (umístěné vlevo nahoře) můžete najednou vypnout nebo zapnoutvšechny žárovky ve všech skupinách. Pro zapnutí pouze jednéskupiny žárovek jednoduše vyberte odpovídající číslo skupiny(tlačítka 1 až 4). Pro vypnutí skupiny klepněte na kolečkoumístěné pod tlačítkem s číslem.

Automatická změna barvy

Pro vybrání přednastavenýchbarevných nastavení můžete použít tlačítko pro změnu barvy(tlačítko Mod), které změní barvu v různých časovýchintervalech.

Nastavení teploty barvy

Pro nastavení chladnějšíbílé nebo teplejší žluté barvy použijte tlačítko pro teplotubarvy (tlačítko s šipkami).

Upravení jasu

Pro nastavení požadovanéintenzity světla použijte tlačítko jasu.

Změna LED barvy

Pro vybrání požadovanéhosvětla použijte barevný kruh (umístěný nahoře). Výběr můžeteprovést dotykem nebo přejetím.

3. Vlastnosti

 • LED žárovka
 • Barevný RGB kruh pro nastavení požadovanébarvy
 • Spotřebovává 6krát méně energie než klasickážárovka
 • Kompletní ovládání vašich světel
 • Možnost pro každou lampičku, pokoj nebo pro celý dům nastavitkonkrétní barvu a jas
 • Nastavte podle denní doby, vašínálady nebo pro speciální příležitosti
 • Ideální provečeře, vytváření filmové nálady, oslavy, děti
 • Oficiální stránka výrobce: http://lucbulb.com/


4. Bezpečností upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt může během nabíjení vyzařovat teplo. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • Nenechávejte zařízení na místech, kde teplota přesahuje 45 °C.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení.
 • V případě namočení produktu přestaňte okamžitě produkt používat a pečlivě ho usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Poškozený výrobek neotvírejte a ani se jej nepokoušejte opravit.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
View this manual in other languages