Držák s automatickým sledováním „FoloMe“ – CZ

Video

Gratulujeme vám k nákupu držáku FoloMe! Před a při používání produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

1. Nastavení

 • Do přihrádky na spodní straně držáku vložte 3x AA baterie.
 • Stáhněte si aplikaci „Fun Chase“, kterou najdete na Obchodu Play nebo na App Storu, případně můžete naskenovat přiložený QR kód.
 • Držák zapněte stisknutím tlačítka vpředu (zablikat by mělo červené světlo), následně na svém telefonu zapněte Bluetooth.
 • Otevřete aplikaci, která během pár sekund automaticky připojí držák k mobilnímu zařízení.
 • Vložte vaše mobilní zařízení do držáku a začněte ho používat.
 • Můžete ho umístit na výšku nebo na šířku.

2. Funkce

Nahrávat a sledovat můžete dvěma způsoby: sledování obličeje nebo sledování předmětu.

Sledování obličeje

 • Focení: foťák začne automaticky fotit po 3 sekundách.
 • Nahrávání videa: umožňuje automatické nahrávání, které začne po 3 sekundách.

Sledování předmětu

 • Focení: vyberte požadovaný předmět, fotografování začne automaticky po 3 sekundách.
 • Nahrávání videa: vyberte a klikněte na předmět, který chcete začít nahrávat.

3. Bezpečnostní upozornění

 • Produkt je plně v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na straně (přeškrtlý odpadkový koš) znamená, že produkt nesmí být vyhozen spolu s domácím odpadem, ale musí být zanesen do sběrného centra Seznam sběrných středisek poskytuje veřejná služba pro odstraňování odpadu.
 • Pokud se produkt namočí, přestaňte ho okamžitě používat a důkladně ho osušte.
 • Dávejte pozor na pády, odření a díry a deformace.
 • Poškozený produkt neopravujte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým šokem.
 • Udržujte zařízení mimo zdroje tepla a nevystavujte ho přímému slunečnímu svitu. Neskladujte ho v teplotách přesahujících 45 °C.
 • Životnost zařízení se může výrazně snížit, pokud ho budete vystavovat extrémním teplotám.
 • Pokud máte se zařízením problémy, vypněte ho a kontaktujte naši zákaznickou podporu.
View this manual in other languages