ElastiHold - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení ElastiHold! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím při instalaci držáku.

1. Instalace

 • Jemným zatlačením dolů vložte destičku do držáku (vrchní část destičky by měla mít malý kulatý otvor označující horní část).
 • Destičku s držákem přišroubujte poskytnutým šroubem s maticí na řídítka.
 • Nastavte úhel a dokončete zajištění upínání s držákem.
 • Pro zajištění ElastiHold na vašich řídítkách stačí utáhnout šroub.
 • Vložte telefon a použijte gumičky pro dodatečné zajištění vašeho zařízení.

2. Řešení problémů

Pro řešení problémů použijte tabulku níže:

Problém 1:
ElastiHold se dost hýbe.

Možné řešení 1.
Místo vložení přímo na řídítka, vložte ElastiHold na protiskluzovou gumu.
Nebo se ujistěte, že jsou všechny šrouby a matice utažené.

3. Technické údaje

 • Plně univerzální a kompatibilní se všemi telefony a koly
 • Velikost: 107 x 68 x 110 mm
 • Váha: 146 g
 • Barva: černá

4. Bezpečností upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení.
 • Pokud si nejste jisti, kontaktujte naši podporu.
 • Pro plnou funkčnost použijte přiložení součásti.
 • #01 PET - Polyethylentereftalát
View this manual in other languages