Foamy dávkovač mýdla a pěny - CZ

Video

Gratulujeme vám k nákupu automatického dávkovače mýdla a pěny Foamy! Pečlivě si přečtěte následující návod a postupujte podle jeho pokynů.

1. Návod

 • Umístěte dávkovač mýdla na rovnou plochu.
 • Otevřete nádobku otočením proti směru hodinových ručiček.
 • Otevřete kryt baterie a vložte 4 AA baterie a kryt zase zavřete.
 • Do nádobky nalijte tekuté mýdlo, které by mělo být smícháno s vodou v poměru 1:2 nebo 1:3. Tekuté mýdlo by nemělo být příliš husté a nemělo by mít velký obsah alkoholu.
 • Kapacita nádobky je 300 ml. Nenalívejte do nádoby více, než je povolené maximum.
 • Pro zapnutí nebo vypnutí jednoduše stiskněte tlačítko. Pokud se rozsvítí modré světlo, je dávkovač připraven. Pokud svítí červené světlo, je dávkovač vypnutý.
 • Můžete si vybrat mezi 2 úrovněmi, které určí množství vydaného mýdla, kliknutím na tlačítka + nebo -.

Další informace

 • Pro dlouhou životnost produktu doporučujeme pravidelnou péči a čištění dávkovače.
 • Pokud je tok mýdla pomalý nebo mýdlo neteče, propláchněte prosím trubičku vedoucí od nádoby s mýdlem teplou vodou.
 • Nikdy celý dávkovač neoplachujte vodou ani ho do ní neponořujte.
 • Nevystavujte slunečnímu svitu nebo přímému světlu, mohlo by dojít k poškození IR senzoru.
 • Před přemístěním zařízení vypněte.
 • Během používání zařízení nenaklánějte ani ho neotáčejte, mohlo by dojít k technickým problémům.
 • Pokud zařízení dlouho nepoužíváte, vyprázdněte dávkovač, otřete ho suchým hadříkem a vyndejte baterie. Udržujte na suchém místě

2. Bezpečnostní upozornění

 • Produkt je plně v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na straně (přeškrtnutý odpadkový koš) znamená, že produkt nesmí být vyhozen spolu s domácím odpadem, ale musí být zanesen do sběrného centra Seznam sběrných středisek poskytuje veřejná služba pro odstraňování odpadu.
 • Dávejte pozor na pády, odření a díry a deformace.
 • Poškozený produkt neopravujte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým šokem.
 • Zařízení neumisťujte pod tekoucí vodu ani ho neponořujte do vody, mohlo by se poškodit.
 • Udržujte zařízení mimo zdroje tepla a nevystavujte ho přímému slunečnímu svitu. Neskladujte ho v teplotách přesahujících 45 °C.
 • Životnost zařízení se může výrazně snížit, pokud ho budete vystavovat extrémním teplotám.
 • Pokud máte se zařízením problémy, vypněte ho a kontaktujte naši zákaznickou podporu.
View this manual in other languages