Granduo FM Transmitter - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení FM transmitteru Granduo! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím při instalaci transmitteru. 

1. Instalace

 • Vložte transmitter do zásuvky zapalovače auta.
 • Obrazovka se zapne a na 3 sekundy se zobrazí napětí baterie.
 • Zapněte autorádio vašeho auta a vyberte frekvenci s prázdným kanálem.
 • Nastavte transmitter na stejnou frekvenci (podržte prostřední tlačítko na 2 sekundy nebo pro nastavení frekvence použijte ovládací knoflíky).
 • Po dokončení nastavení se automaticky zobrazí nastavená frekvence.
 • Po úspěšném navázání spojení můžete začít pouštět hudbu.

2. Přenos

Pro přepínání mezi režimy jednoduše stiskněte a podržte prostřední tlačítko, kterým vyberte bezdrátový přenos, USB flash disk nebo MicroSD kartu.

BLUETOOTH

 • Při navazování prvního připojení je důležité spárovat vaše mobilní zařízení.
 • Zapněte ve svém zařízení Bluetooth a vyhledejte transmitter (S-09A).
 • Po připojení systém odešle hlasové oznámení o připojení – hlas oznámí „Connected“.
 • Transmitter se v budoucnu automaticky k vašemu mobilnímu zařízení připojí vždy, když je v dosahu.
 • Pro připojení 2 mobilních zařízení stačí znovu následovat kroky uvedené výše.
 • Pokud se vám nedaří během hledání Bluetooth zařízení transmitter najít, odpojte první již připojené mobilní zařízení a zkuste to znovu.

HANDSFREE BLUETOOTH VOLÁNÍ

 • Přijmutí hovoru: Jednou stiskněte prostřední tlačítko.
 • Zavěsit: Jednou stiskněte prostřední tlačítko.
 • Odmítnutí hovoru: Stiskněte a držte prostřední tlačítko na 2 sekundy.
 • Opětovné vytočení posledního čísla: Dvakrát stiskněte prostřední tlačítko.

HUDBA

 • Po navázání spojení stiskněte prostřední tlačítko, kterým zapnete výchozí hudební přehrávač vašeho mobilního zařízení.
 • Pro přepínání mezi skladbami stiskněte tlačítko vzad nebo vpřed.
 • Pro přehrání nebo pozastavení hudby stiskněte prostřední tlačítko.
 • Pokud vložíte MicroSD kartu nebo USB flash disk, transmitter automaticky začne číst poslední vložené zařízení.

STAV

 • Rychle se střídající modrá/zelená: Bluetooth není připojeno.
 • Pomalu se střídající modrá/zelená: Bluetooth je připojeno.
 • Pomalé blikání modrého světla: Přehrávání hudby přes Bluetooth.
 • Pomalé blikání zeleného světla: Hudba je přehrávána přes USB flash disk/MicroSD kartu.
 • Modré nebo zelené světlo: Hudba je pozastavena.

3. Řešení problémů

Pro řešení problémů použijte tabulku níže:

Problém 1:
Nedaří se mi připojit mé zařízení k transmitteru.

Možné příčiny 1:
Zařízení je již k transmitteru připojeno. Zkuste jej odpojit a znova zapojit

NEBO není na vašem mobilním zařízení zapnuto Bluetooth

NEBO Transmitter není nastaven na přenos přes Bluetooth.

Problém 2:
Během přehrávání hudby dochází k šumu.

Možné příčiny 2:
FM frekvence je nastavena blízko frekvence místní rádiové stanice. Změňte frekvenci a zkuste to znovu.

Problém 3:
Na displeji neustále bliká napětí mého auta.

Možné příčiny 3:
Baterie vašeho auta překročila standardní rozsah napětí.

Pro další informace kontaktujte naši podporu.

4. Technické údaje

 • LED displej
 • USB 1 výstup: 2,4 A
 • USB 1 zvládne nabíjet mobilní zařízení
 • USB 2 výstup: 1 A
 • USB 2 zvládne přehrávat hudbu přes USB flash disk
 • Vstupní napětí: DC 12-24 V
 • Výstup: 3,4 A
 • Kompatibilní se zařízeními Android a iOS
 • Podporuje audio formáty MP3 / WAC / FLAC / APE / WMA
 • Podporovaná velikost USB flash disku: až 32 GB

FM

 • FM frekvence: 87,5 - 108,0 MHz
 • FM dosah: až 5 m

BLUETOOTH

 • Bluetooth verze: 4.2
 • Bluetooth dosah: až 10 m

5. Bezpečností upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt může během nabíjení vyzařovat teplo. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Poškozený produkt neotvírejte ani jej neopravujte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
 • Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.
 • Nenechávejte zařízení na místech, kde teplota přesahuje 45 °C.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení

Dodatečné bezpečnostní informace pro bezpečné používání a prodloužení životnosti výrobku:

 • Během nejteplejších měsíců vám doporučujeme používat držák ve větracím otvoru. Díky tomu nebude zařízení na přímém slunci.
 • Zařízení nenechávejte nabíjet na místech, kde je vystaveno přímému slunečnímu záření.
View this manual in other languages