Heads-Up-Display Zeemax - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení průhledového displeje Zeemax! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod kpoužití a při instalaci průhledového displeje se jím řídili.

 

1. Instalace

●    Z balení vyndejte matici a spodní upevňovací destičku.

●    Očistěte povrch, na který chcete svůj Zeemax umístit. Doporučujeme povrch očistit mokrým a následně i suchým hadříkem.

●    Z upevňovací destičky odstraňte ochranou vrstvu a připevněte ji na vaši palubní desku. Pevně přitlačte.

●    Připevněte průhledový displej na upevňovací destičku.

●    Podle libosti nastavte úhel sklíčka.

●    Položte telefon na protiskluzový povrch, otevřete navigační systém a užijte si radost z jízdy.

 

Funguje se všemi aplikacemi pro navigaci?

Zeemax funguje pouze s aplikacemi, které mají HUD nastavení, což znamená, že mají orientaci převrácenou, aby mohlo být vše dobře vidět. Existuje několik aplikací, které můžete se Zeemax používat, ale my doporučujeme HUDWAY Go.

iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/hudway-go-navigation-with-hud/id1080193989?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hudway.online

Mezi další aplikace, které můžete používat patří: HUD Widgets, Speedometer, Navmii, Sygic a další.

2. Řešení problémů

Pro řešení problémů použijte tabulku níže:

 

Problém1:

Displej není prakticky vidět.

 

Možnéřešení 1.

Odejměte ochrannou fólii ze sklíčka

nebo upravte jeho úhel.

 

Problém2:

Telefon z podložky neustále padá.

 

Možnépříčiny 2:

Odstraňte ochranou vrstvu z upevňovací destičky.

nebo umístěte průhledový displej tak, aby na palubní desce ležel v rovině.

 

3.Technické údaje

Váha: 115 g

Celková hmotnost: 274 g

Velikost: 160 x 98 x 94 mm

 

4.Bezpečností upozornění

●    Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.

●    Symbol na boku (přeškrtnutý koš)varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.

●    Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.

●    Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení.

View this manual in other languages