Nano zvlhčující a hydratující rozprašovač „Misty“ - CZ

Video

Děkujeme vám za nákup nano zvlhčujícího a hydratujícího rozprašovače „Misty“! Přečtěte si prosím pečlivě návod níže a při používání rozprašovače se řiďte uvedenými pokyny.


1. Nabíjení

Rozprašovač se nabíjí pomocí microUSB portu, který najdete ve spodní části produktu. Použijte přiložený kabel a vložte USB-A kabel do nabíjecího adaptéru. Během nabíjení se produkt rozsvítí červeně. Doporučujeme produkt nabíjet až 3 hodiny.


2. Používání

 • Odstraňte vrchní kryt a naplňte produkt vodou
 • Doporučujeme používat destilovanou vodu, abyste zabránili vzniku vodního kamene
 • Nepoužívejte esenciální oleje ani žádné jiné viskózní kapaliny, mohlo by dojít k poškození produktu
 • Zašroubujte tělo rozprašovače zpět na kryt
 • Pro zapnutí/vypnutí zařízení stiskněte vypínač


3. Bezpečnostní upozornění

 • Produkt je plně v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na straně (přeškrtnutý odpadkový koš) znamená, že produkt nesmí být vyhozen spolu s domácím odpadem, ale musí být zanesen do sběrného centra
 • Seznam sběrných středisek poskytuje veřejná služba pro odstraňování odpadu
 • Dlouhé vystavení extrémním teplotám může snížit životnost produktu
 • Produkt nabíjejte pouze pokud v něm není žádná tekutina
 • Pokud se produkt namočí, okamžitě ho přestaňte nabíjet a důkladně ho před dalším nabitím usušte
 • Dávejte pozor na pády, odření, díry a deformace
 • Poškozený produkt neopravujte, mohlo by dojít k úrazu elektrickým šokem
 • Pokud máte se zařízením problémy, vypněte ho a kontaktujte naši zákaznickou podporu
View this manual in other languages