Pisarniški etui z Bluetooth tipkovnico - SI

Želiš izdelek vrniti ali zamenjati?

Pri gizzmo.si omogočamo enostavna vračila, menjave ali uveljavljanje garancije. Enostavno izpolni vodnik za vračila in menjave:

Želim vračilo ali menjavo

Iščeš Garancijski list?

Garancijski list za izdelek najdeš na spodnji povezavi. Za uveljavljanje garancije sicer zadostuje samo predložitev računa.

Izjava o Skladnosti

Izjavo o skladnosti CE tega izdelka najdeš na dnu tega dokumenta.

Video

Zahvaljujemo se vam za nakup pisarniškega etuija z Bluetooth tipkovnico! Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za nadaljno referenco.

1. Splošne informacije

VKLOP IN VZPOSTAVITEV POVEZAVE

 • Gumb nad tipkovnico omogoča vklop ali izklop le-te.
 • Po vklopu zasveti indikacijska luč za par sekund.
 • Za uspešno vzpostavitev povezave je potrebno pritisniti na gumb z oznako "Connect", indikacijska luč bo začela utripati.
 • Na Vaši tablici poiščite Nastavitve in nato Bluetooth, kjer se pod najdenimi napravami nahaja Bluetooth tipkovnica.
 • Kliknite na njo in dovolite, da se vzpostavi povezava.
 • Bluetooth tipkovnica in Vaša naprava sta sedaj povezani.

INDIKACIJSKE LUČI

 • Vklop/Izklop: Sveti 4 sekunde po vklopu.
 • Bluetooth: Po pritisku na gumb "Connect" luč utripa, dokler ne vzpostavi povezave z napravo, nato konstantno sveti.
 • Velike in male črke: Pri preklopu na velike črke sveti konstantno, pri malih ne sveti.
 • Polnjenje: Sveti neprestano med polnjenjem preko USB povezave, utripa, kadar je nizka stopnja napolnjenosti.

2. Polnjenje

 • Priporočena je uporaba stenskega polnilnega adapterja s specifikacijami 5V DC, vsaj 500 mA, kateri ni vključen v paketu.
 • Čas polnjenja je približno 3 - 4 ure.
 • Vstavite priloženi micro USB kabel v vhod za polnjenje, kabel nato priklopite v polnilni adapter.
 • Med polnjenjem sveti indikacijska luč, katera se ugasne, ko je tipkovnica napolnjena.


3. Tehnične specifikacije

 • Bluetooth različica: 3.0
 • Delovna razdalja: 10m
 • Čas polnjenja: 3 - 4h
 • Kapaciteta baterije: 200 mA

4. Odpravljanje težav

 • Jezik - V nastavitvah tablice spremenite jezik na slovenščino ali angleščino (UK) za spreminjanje vnos jezika.


5. Varnostna obvestila

 • Izdelek je skladen z direktivami RoHS, WEE in CE.
 • Simbol na strani (prečrtan koš za smeti) opozarja, da izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, ampak ga je treba odložiti v zbirnem centru. Seznam zbirnih centrov vam posreduje javna služba za odstranjevanje odpadkov.
 • Naprave ne približujte virom toplote in ne izpostavljajte neposredno soncu, kjer lahko temperatura preseže 40°C. Če postane naprava prevroča, jo prestavite na hladnejše mesto in je ne uporabljajte, dokler se ne ohladi.
 • Ob izpostavljenosti previsokim temperaturam, se življenjska doba naprave lahko zmanjša.
 • Bodite pozorni na padce, udrtine, luknje in deformacije.
 • Poškodovanega izdelka ne odpirajte ali popravljajte, ker obstaja nevarnost električnega šoka.
 • Če niste prepričani, kaj storiti, prosimo izklopite napravo in se obrnite na našo podporo.

Navodila za recikliranje in odlaganje


Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostalegospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in stem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravovrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste napravo kupili. Prodajalec lahko napravo reciklira na okolju prijazen način

Izjava distributerja, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU

ES – Izjava o skladnosti

VAL SKUPINA D.O.O.
HRVAŠKA 10
1000 LJUBLJANA
SI22490388

izjavljamo, da proizvod

Pisarniški etui z Bluetooth tipkovnico - SI
ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.

Kontakt prodajalca:

info@gizzmo.si

INFO številka

041 736 736


View this manual in other languages