Robosonic - CZ

Video

Gratulujeme vám k nákupu automatické bezdrátové nabíječky RS RoboSonic!
Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím přiinstalaci nabíjecí stanice.

1. Podporovaná zařízení

Bezdrátová nabíjecí stanice RoboSonic zvládne nabít všechna zařízení podporující QI bezdrátové nabíjení. Pokud vaše mobilní zařízení nepodporujebezdrátové nabíjení QI, můžete tento problém vyřešit zakoupením přijímacího adaptéru QI, který vám umožní nabíjet váš přístroj bezdrátovou nabíjecí stanicí.
Seznam všech zařízení podporujících integrované QI nabíjení najdete na tomto odkazu:
https://gizz.io/qi

2. Instalace

ROBOSONIC S DRŽÁKEM DO OTVORU VĚTRÁNÍ

 • Odšroubujte nástavec na zadní straně nabíjecí stanice a vložte do něj úchyt.
 • Připojte vaši bezdrátovou nabíjecí stanici k nabíječce do auta pomocí přiloženého nabíjecího USB-C kabelu. Pro dosažení rychlého nabíjení a normálního fungování vám doporučujeme použít nabíječku do auta, která má certifikát Qualcomm Quick Charge 3.0 s výstupem 3 A. Jakákoli nabíječka do auta s výstupním proud menším než 3 A, může mít za výsledek poruchu zařízení Robosonic a může vést k pomalejšímu nabíjení. Většina USB slotů například u autorádia nepodporuje dostatečný výstupní proud, proto vám doporučujeme použít opravdu kvalitní adaptér.
 • Stiskněte tlačítko na úchytu, aby se otevřel do dostatečné velikosti nutné pro připevnění naotvor větrání. Upravte úhel větracího otvoru a umístěte nabíjecí stanici do požadované pozice. Uvolněte úchyt, aby došlo k správnému zajištění držáku. Posuňte úchyt do větracího otvoru tak, jak vám to otvor umožní.
 • Pomalu se mobilním zařízením přibližujte k nabíjecí stanici. Držáky na stranách nabíjecí stanice se automaticky otevřou a uchopí váš telefon, pokud je umístěn ve správné pozici.
 • Zařízení z držáku sundáte stisknutím malého stříbrného tlačítka v pravém dolním rohu nabíjecí stanice (levá strana, pokud se koukáte přímo na samotnou stanici).  Při stisknutí tlačítka se držáky automaticky otevřou a vy můžete své zařízení bezpečně vyjmout.
 • LED světla indikují stav fungování nabíjecí stanice. Modré světlo znamená, že nabíjecí stanice funguje správně. Červené světlo značí poruchu. Projděte ještě jednou všemi předcházejícími kroky a zkuste toznovu, nebo přejděte na sekci řešení problémů, kterou najdete v tomto manuálu.

ROBOSONIC S DRŽÁKEM NA PALUBNÍ DESKU/ČELNÍ SKLO

 • Vezměte rameno, odstraňte ochrannou vrstvu na jeho spodní části a umístěte rameno na vaši přístrojovou desku.
 • Připojte vaši bezdrátovou nabíjecí stanici k nabíječce do auta pomocí přiloženého nabíjecího USB-C kabelu. Pro dosažení rychlého nabíjení a normálního fungování vám doporučujeme použít nabíječku do auta, která má certifikát Qualcomm Quick Charge 3.0 s výstupem 3 A. Jakákoli nabíječka do auta, která má výstupní proud menší než 3 A může mít za výsledek poruchu zařízení Robosonic a může vést k pomalejšímu nabíjení. Většina USB slotů například u autorádia nepodporuje dostatečný výstupní proud, proto vám doporučujeme použít opravdu kvalitní adaptér.
 • Rameno lze jednoduše přizpůsobit, pro zajištění zvoleného úhlu použijte přiložené utažení.
 • Pomalu se mobilním zařízením přibližujte k nabíjecí stanici. Držáky na stranách nabíjecí stanice se automaticky otevřou a uchopí váš telefon, pokud je umístěn ve správné pozici.
 • Zařízení z držáku sundáte stisknutím malého stříbrného tlačítka v pravém dolním rohu nabíjecí stanice (levá strana, pokud se koukáte přímo na samotnou stanici). Při stisknutí tlačítka se držáky automaticky otevřou a vy můžete své zařízení bezpečně vyjmout.
 • LED světla indikují stav fungování nabíjecí stanice. Modré světlo znamená, že nabíjecí stanice funguje správně. Červené světlo značí poruchu. Projděte ještě jednou všemi předcházejícími kroky a zkuste toznovu, nebo přejděte na sekci řešení problémů, kterou najdete v tomto manuálu.
 • Toto balení vám také umožní uchytit zařízení na větrací otvor (podívejte se na kroky výše „DRŽÁK DO OTVORU VĚTRÁNÍ“).

VAROVÁNÍ

 • Uchovávejte nabíjecí stanici mimo vodu a další tekutiny
 • Nabíjecí stanici před čištěním odpojte od zdroje napájení
 • Teplota prostředí, ve kterém se nabíjecí stanice používá, musí být mezi -20 a 45 °C
 • Blikající LED světla během nabíjení jsou známkou poruchy

3. Řešení problémů

Pro řešení problémů použijte tabulku níže:

Problém 1.
Nabíječka nenabíjí zařízení
nebo Nabíjení je pomalé
nebo Červená kontrolka na zařízení RoboSonic bliká červeně
nebo Automatické držáky se otevřou, ale při umístění telefonu do nabíječky se nezavřou

Možné příčiny 1.
Vámi použitá nabíječka do auta nesplňuje potřebné požadavky – musí podporovat Qualcomm Quick Charge 3.0 s výstupem 3 A
nebo Vámi používaný nabíjecí kabel nesplňuje potřebné požadavky (používejte pouze přiložený nabíjecí kabel nebo podobný kabel s podobnými vlastnostmi)
nebo Váš kryt na telefon je příliš silný (doporučovaná maximální tloušťka ochranného krytu jsou 2 mm)
nebo Vaše mobilní zařízení není umístěno uprostřed nabíjecí stanice
nebo Vaše mobilní zařízení nepodporuje bezdrátové QI nabíjení
nebo Neodstranili jste ochrannou fólii z kruhu na nabíjecí podložce

Problém 2.
Můj držák z otvoru na větrání padá

Možné příčiny 2.
Váš větrací otvor není kompatibilní – zařízení je kompatibilní pouze s horizontálními a vertikálními větracími otvory.
nebo Držák není správě upevněn.

Problém 3.
Nabíjení zařízení je během jízdy přerušováno

Možné příčiny 3.
Zkontrolujte správné upevnění a přesvědčte se, že se nabíječka během jízdy netřese.

Problém 4.
Nabíječka se sama otevírá, když není připojen telefon

Možné příčiny 4.
IR senzor může aktivovat pohyblivý objekt v jeho bezprostřední blízkosti. RoboSonic používá vysoce kvalitní japonský IR senzor, který se spouští pouze, když je objekt v blízkosti senzoru. Senzor zaznamenává objekty v blízkosti 5 cm. Pokud jsou všechny objekty připadající v úvahu odstraněny a nabíječka se stále otvírá, kontaktujte naši podporu (desk@gizzmo.eu).

4. Technické údaje

Nabíjecí standard: Standard QI
Výkon nabíjení: až 10 W
Vstup: 5 V-2 A / 9 V-1,67 A nabíjení
Napětí: 5 V-1,2 A / 9 V-1,5 A
Nabíjecí frekvence: 110-205 kHz
Vzdálenost: až 4 mm
Účinnost: ≥ 75 %
Prohlášení o shodě: CE / FCC / RoHS
Rozměry: 117x71x21 mm
Váha: 110 g

5. Bezpečnostní upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejný služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt se může během nabíjení zahřívat. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení.
 • Poškozený produkt neotvírejte ani jej neopravujte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
 • Pro plnou funkčnost použijte přiložení součásti.
 • #01 PET - Polyethylentereftalát
 • Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.
 • Nenechávejte zařízení na místech, kde teplota přesahuje 45 °C.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení

Dodatečné bezpečnostní informace pro bezpečné používání a prodloužení životnosti výrobku:

 • Během nejteplejších měsíců vám doporučujeme používat zařízení ve větracím otvoru. Díky tomu nebude zařízení na přímém slunci a může se díky toku vzduchu chladit společně s kabinou auta. Pokud používáte držák v otvoru větrání v zimě, doporučujeme vám vypnout topení na místě, kde se nachází zařízení.
 • Ujistěte se, že se zařízením používáte vhodný zdroj napájení a přiložený kabel USB-C (bezpečné nabíječky s výstupem alespoň 3 A a s ochranou před přehřátím).
View this manual in other languages