Skutečně bezdrátová sluchátka Sphereo Pro - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení sluchátek Sphereo Pro! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím před prvním použitím sluchátek.

1. Instalace

 • Pro aktivaci sluchátka vyndejte z pouzdra a znovu je vložte zpět.
 • Znovu je vyndejte, automaticky se zapnou a spárují se mezi sebou.
 • Pravé sluchátko automaticky přejde do režimu párování ve chvíli, kdy zhasne LED světlo na levém sluchátku.
 • Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte QCY-T1-PRO_R.
 • Klikněte pro připojení k oběma sluchátkům.

2. Funkce

Fungování v režimu mono

 • Pro ignorování příchozích hovorů klepněte a podržte multifunkční tlačítko (MFB) na 1 s.
 • Klepněte na MFB pro přijmutí příchozích hovorů a znovu klepněte pro ukončení hovoru.
 • Pro přepnutí zvuku mezi sluchátkem a mobilním zařízení během hovoru klepněte a podržte MFB po dobu 1 s.
 • Pro ztlumení nebo zrušení ztlumení během hovoru dvakrát poklepejte na tlačítko MFB.

Opětovné připojení jednoho sluchátka

 • Zapněte jedno sluchátko, rozsvítí se bílé LED světlo.
 • Pro připojení k poslednímu zařízení klepněte na tlačítko MFB.

Nabíjení sluchátek

 • Hlasový pokyn vás upozorní na nízký stav baterie.
 • Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a dbejte nato, aby se piny překrývaly.
 • Během nabíjení se LED světlo rozsvítí červeně a na 60 s zbělá ve chvíli, kdy jsou sluchátka plně nabita.

Nabíjení pouzdra

 • Nabíjecí pouzdro nabíjejte pomocí přiloženého USB kabelu.
 • LED světla nad nabíjecím portem ukazují aktuální nabití baterie.
 • Během nabíjení se LED světlo bíle rozsvítí na 5 s a po nabití zhasne.

Přehrávání/Pozastavení: Pro pozastavení nebo pokračování přehrávání hudby klepněte na tlačítko MFB.
Přeskočit/Zpět: Pro přeskočení hudby vpřed dvakrát klepněte na tlačítko MFB na pravém sluchátka a pro návrat na levém sluchátku.
Hlasový asistent: Pro aktivaci vašeho hlasového asistenta (Siri, Alexa...) v pohotovostním režimu klepněte a podržte MFB na 1 s.

3. Řešení problémů

Problém 1:

Nedaří se mi úspěšně spárovat sluchátka s mým mobilním zařízením.

Možné řešení 1.

Vypněte obě sluchátka a na 20 s podržte MFB tlačítko na obou zařízeních. Znovu je zapněte podržením MFB tlačítka a sluchátka se spolu automaticky spárují. Pravé sluchátko přejde do párovacího režimu, vyhledejte na telefonu QCY-T1-PRO_R a vyberte připojit.

NEBO Sluchátka nejsou v párovacím režimu. Při jejich zapínání bliká LED světlo červeně a bíle. Po automatickém připojení přestane blikat na levém, ale stále bliká na pravém.

4. Technické údaje

 • Model: T1-PRO
 • Bluetooth dosah: až 10 m
 • Bluetooth verze: 5.0
 • CVC technologie aktivní redukce hluku
 • Doba nabíjení: až 2 h
 • Pohotovostní doba: až 100 h
 • Doba přehrávání hudby: 4–5 h
 • Typ baterie: Li-ion
 • Kapacita (Sluchátka): 40 mAh
 • Kapacita (nabíjecí pouzdro): 750 mAh

5. Bezpečností upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt může během nabíjení vyzařovat teplo. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.
 • Nenechávejte zařízení na místech, kde teplota přesahuje 45 °C.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení.
 • V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Poškozený výrobek neotvírejte a ani se jej nepokoušejte opravit.
 • Produkt neuchovávejte v extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
 • Pro čištění sluchátek nepoužívejte silné chemikálie nebo čistící prostředky.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
View this manual in other languages