Skutečně bezdrátová sluchátka Sphereo 2 FullPower - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení skutečně bezdrátových sluchátek Sphereo 2 FullPower! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím při používání sluchátek.

1. Instalace

 • Pro aktivaci sluchátka vyndejte z pouzdra a znovu je vložte zpět.
 • Znovu je vyndejte, automaticky se zapnou a spárují se mezi sebou.
 • Pravé sluchátko automaticky přejde do režimu párování ve chvíli, kdy zhasne červené LED světlo na levém sluchátku.
 • Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth a vyhledejte QCY-T1_R.
 • Klikněte pro připojení k oběma sluchátkům.

2. Funkce

Opětovné připojení jednoho sluchátka

 • Zapněte jedno sluchátko, rozsvítí se bílé LED světlo.
 • Pro připojení k předchozímu zařízení stiskněte multifunkční tlačítko (MFB).

Nabíjení sluchátek

 • Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a dbejte na to, aby se piny překrývaly.
 • Během nabíjení se LED světlo rozsvítí červeně a na 60 s zbělá ve chvíli, kdy jsou sluchátka plně nabita.

Nabíjení pouzdra

 • Nabíjecí pouzdro nabíjejte pomocí přiloženého USB kabelu.
 • Během nabíjení se LED světlo rozsvítí zeleně a po nabití zhasne.

Přehrávání/Pozastavení: Pro pozastavení nebo pokračování přehrávání hudby stiskněte tlačítko MFB.

Přeskočit/Zpět: Pro přeskočení/vrácení skladby dvakrát stiskněte tlačítko MFB na pravém/levém sluchátku.

Hlasový asistent: Pro aktivaci vašeho hlasového asistenta (Siri, Alexa...) v pohotovostním režimu podržte MFB na 1 s.

3. Řešení problémů

Problém 1:

Nedaří se mi úspěšně spárovat sluchátka s mým mobilním zařízením.

Možné řešení 1:

Vypněte obě sluchátka a na 20 s podržte MFB tlačítko na obou zařízeních. Znovu je zapněte podržením MFB tlačítka a sluchátka se spolu automaticky spárují. Pravé sluchátko přejde do párovacího režimu, vyhledejte na telefonu QCY-T1_R a vyberte připojit.

NEBO Sluchátka nejsou v párovacím režimu. Při jejich zapínání bliká LED světlo červeně a bíle. Po automatickém připojení přestane blikat na levém, ale stále bliká na pravém.

4. Technické údaje

 • Model T2C
 • Bluetooth dosah: až 10 m
 • Bluetooth verze: 5.0
 • Doba nabíjení: až 2 h
 • Pohotovostní doba: až 120 h
 • Doba přehrávání hudby: 4 h
 • Typ baterie: Li-ion
 • Kapacita (Sluchátka): 43 mAh
 • Kapacita (nabíjecí pouzdro): 800 mAh

5. Bezpečností upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt může během nabíjení vyzařovat teplo. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Poškozený výrobek neotvírejte a ani se jej nepokoušejte opravit.
 • Produkt neuchovávejte v extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
 • Pro čištění sluchátek nepoužívejte silné chemikálie nebo čistící prostředky.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
 • Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.
 • Nenechávejte zařízení na místech, kde teplota přesahuje 45 °C.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení
View this manual in other languages