THOR® One - CZ

Video

Gratulujeme vám k nákupu automatické bezdrátové nabíječky THOR® One!
Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím při instalaci nabíjecí stanice.

1. Podporovaná zařízení

Bezdrátová nabíjecí stanice THOR® One funguje se všemi zařízeními, která podporují bezdrátové nabíjení standardu QI. Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje bezdrátové nabíjení QI, můžete tento problém vyřešit zakoupením QI přijímače, který vám umožní nabíjet váš přístroj bezdrátovou nabíjecí stanicí.Seznam všech zařízení podporujících QI nabíjení najdete na tomto odkazu:
https://gizz.io/qi

2. Instalace

PRO OTVOR VĚTRÁNÍ

 • Odšroubujte nástavec na zadní straně nabíjecí stanice a vložte do něj úchyt.
 • Připojte vaši bezdrátovou nabíjecí stanici k nabíječce do auta přes přiložený nabíjecí USB-C kabel. Pro dosažení rychlého nabíjení a normálního fungování vám doporučujeme použít nabíječku do auta, která má certifikát Qualcomm Quick Charge 3.0 s výstupem 3 A. Jakákoli jiná nabíječka do auta, která má výstupní proud menší než 3 A, může způsobit poruchu zařízení a může vést k pomalejšímu nabíjení. Většina přímých USB slotů v autorádiích nepodporuje dostatečný výstupní proud, proto vám doporučujeme použít opravdu kvalitní adaptér.
 • Stiskněte tlačítko na úchytu, aby se otevřel do velikosti nutné pro připevnění do otvoru větrání. Upravte úhel větracího otvoru a umístěte nabíjecí stanici do požadované pozice.
 • Pomalu se mobilním zařízením přibližujte k nabíjecí stanici. Upínání na stranách nabíjecí stanice se automaticky otevře a uchopí váš telefon, pokud je umístěn ve správné pozici.
 • Zařízení z držáku sundáte stisknutím malého stříbrného tlačítka v pravém dolním rohu nabíjecí stanice (levá strana, pokud se koukáte přímo na samotnou stanici). Při stisknutí tlačítka se upínání automaticky otevře a vy můžete své zařízení bezpečně vyjmout.
 • LED světla indikují stav fungování nabíjecí stanice. Modré světlo znamená, že nabíjecí stanice funguje správně. Červené světlo značí poruchu. Znovu zkontrolujte všechny předchozí kroky a zkuste to znovu.

NA PALUBNÍ DESKU

 • Vezměte rameno, odstraňte ochrannou vrstvu na jeho spodní části a umístěte rameno na vaši přístrojovou desku.
 • Připojte vaši bezdrátovou nabíjecí stanici k nabíječce do auta přes přiložený nabíjecí USB-C kabel. Pro dosažení rychlého nabíjení a normálního fungování vám doporučujeme použít nabíječku do auta, která má certifikát Qualcomm Quick Charge 3.0 s výstupem 3 A. Jakákoli jiná nabíječka do auta, která má výstupní proud menší než 3 A, může způsobit poruchu zařízení a může vést k pomalejšímu nabíjení. Většina přímých USB slotů v autorádiích nepodporuje dostatečný výstupní proud, proto vám doporučujeme použít opravdu kvalitní adaptér.
 • Rameno lze jednoduše přizpůsobit, pro zajištění zvoleného úhlu použijte přiložené utažení.
 • Pomalu se mobilním zařízením přibližujte k nabíjecí stanici. Upínání na stranách nabíjecí stanice se automaticky otevře a uchopí váš telefon, pokud je umístěn ve správné pozici.
 • Zařízení z držáku sundáte stisknutím malého stříbrného tlačítka v pravém dolním rohu nabíjecí stanice (levá strana, pokud se koukáte přímo na samotnou stanici). Při stisknutí tlačítka se upínání automaticky otevře a vy můžete své zařízení bezpečně vyjmout.
 • LED světla indikují stav fungování nabíjecí stanice. Modré světlo znamená, že nabíjecí stanice funguje správně. Červené světlo značí poruchu. Znovu zkontrolujte všechny předchozí kroky a zkuste to znovu.
 • Tento produkt vám také umožní uchytit zařízení na větrací otvor (podívejte se na kroky výše „PRO OTVOR VĚTRÁNÍ“).

VAROVÁNÍ

 • Držte nabíjecí stanici mimo vodu a další tekutiny
 • Nabíjecí stanici před čištěním odpojte od zdroje napájení
 • Teplota prostředí, ve kterém se nabíjecí stanice používá, musí být mezi -20 a 45 °C
 • Blikající LED světa během nabíjení jsou známkou poruchy

3. Řešení problémů

Pro řešení problémů použijte tabulku níže:

Problém 1:

Nabíječka nenabíjí zařízení
nebo je nabíjení pomalé
nebo červená kontrolka na zařízení THOR® One bliká červeně
nebo se automatické upínání otevře, ale při umístění telefonu do nabíječky se nezavře

Možné příčiny 1:

Vámi použitá nabíječka do auta, kterou napájíte THOR® One nesplňuje potřebné požadavky - musí podporovat Qualcomm Quick Charge 3.0 s výstupem 3 A
nebo vámi používaný nabíjecí kabel nesplňuje potřebné požadavky (používejte pouze přiložený nabíjecí kabel nebo podobný kabel s podobnými vlastnostmi)
nebo váš kryt na telefon je příliš silný (doporučovaná maximální tloušťka ochranného krytu jsou 2 mm)nebo vaše mobilní zařízení není umístěno uprostřed nabíjecí stanice
nebo vaše mobilní zařízení nepodporuje bezdrátové QI nabíjení
nebo jste neodstranili ochrannou fólii z kruhu na nabíjecí podložce

Problém 2:

Můj držák z otvoru na větrání padá

Možné příčiny 2:

Váš větrací otvor není kompatibilní - zařízení je kompatibilní pouze s horizontálními a vertikálními větracími otvory

Problém 3:

Nabíjení zařízení je během jízdy přerušováno

Možné příčiny 3:

Zkontrolujte správné upevnění a přesvědčte se, že se nabíječka během jízdy netřese

Problém 4:

Nabíječka se sama otevírá, když není připojen telefon

Možné příčiny 4:

Pohyblivý objekt aktivuje  IR senzor v jeho bezprostřední blízkosti. THOR® One používá vysoce kvalitní japonský IR senzor, který se spouští pouze ve chvíli, kdy je objekt v blízkosti senzoru. Senzor zaznamenává objekty v blízkosti 5 cm. Pokud jsou všechny objekty připadající v úvahu odstraněny a nabíječka se stále otvírá, kontaktujte naši podporu (info@gizzmo.cz).

4. Technické údaje

 • Nabíjecí standard: Standard QI
 • Výkon nabíjení: až 15 W
 • Vstup: 5 V-2 A / 9 V-1,67 A nabíjení
 • Napětí: 5 V-1,2 A / 9 V-1,5 A
 • Nabíjecí frekvence: 110-205 kHz
 • Vzdálenost: až 4 mm
 • Účinnost: ≥75 %
 • Prohlášení o shodě: CE / FCC / RoHS
 • Rozměry: 137×100×71 mm
 • Váha: 110 g

5. Bezpečností upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt může během nabíjení vyzařovat teplo. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.
 • Nenechávejte zařízení na místech, kde teplota přesahuje 45 °C.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení.
 • V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení.
 • Poškozený produkt neotvírejte ani jej neopravujte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
 • Pro plnou funkčnost použijte přiložení součásti.
 • #01 PET - Polyethylentereftalát

Dodatečné bezpečnostní informace pro bezpečné používání a prodloužení životnosti výrobku:

 • Během nejteplejších měsíců vám doporučujeme používat držák ve větracím otvoru. Díky tomu nebude zařízení na přímém slunci a může se díky toku vzduchu chladit společně s kabinou auta. Pokud používáte držák v otvoru větrání v zimě, doporučujeme vám vypnout topení na místě, kde se nachází zařízení.
 • Ujistěte se, že se zařízením používáte vhodný zdroj napájení a přiložený kabel USB-C (bezpečné nabíječky s výstupem alespoň 3 A a ochranou před přehřátím).
View this manual in other languages