Tronix FM - CZ

Video

Gratulujeme vám k zakoupení FM transmitteru Tronix! Žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli následující návod k použití a řídili se jím při instalaci transmitteru.

1. Instalace

 • Zapojte transmitter do zapalovače auta. Zobrazí napětí auta a následně ikonu Bluetooth. Ikona začne blikat – to znamená, že je v režimu párování.
 •  Zapněte na svém mobilním zařízení Bluetooth a vyhledejte „Bluetooth T10“ nebo „T10“ a připojte se.
 •  Po úspěšném spárování přestane ikona Bluetooth blikat a zobrazí název připojeného zařízení.
 •  Nalaďte FM rádio auta na prázdnou stanici mezi 87,5 MHz a 108 MHz.
 •  FM transmitter je nyní nastaven. Může přenášet telefonní hovory, hudbu nebo navigaci do stereo systému auta.
 •  Transmitter se po zapojení připojí k poslednímu připojenému zařízení.

2. Přenos

PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY Z MICRO SD KARTY

 • Nalaďte autorádio na prázdnou FM stanici.
 • Nalaďte FM transmitter na stejnou frekvenci.
 • Vložte svou Micro SD kartu do FM transmitteru. Automaticky rozpozná a přehraje hudební formáty MP3/WMA/FLAC/WAV.

AUX IN

Pokud vaše zařízení nepodporuje Bluetooth a vaše auto má vstup AUX, můžete použít 3,5mm audio jack pomocí přiloženého kabelu, kterým propojíte své zařízení a FM transmitter.

 • Nalaďte autorádio na prázdnou FM stanici.
 • Nalaďte FM transmitter na stejnou frekvenci.
 • Použijte 3,5mm audio kabel pro propojení vašeho zařízení a FM transmitteru.

AUX OUT

Pokud nemůžete najít prázdnou FM stanici nebo pokud dochází při přenášení k velkému šumu, můžete použít přibalený 3,5mm audio kabel, který vám pomůže přenášet pomocí Bluetooth nebo Micro SD karty, ale jen pokud má vaše auto aux in připojení.

 • Vložte svou Micro SD kartu nebo spárujte produkt pomocí Bluetooth
 • Zapojte 3,5mm audio kabel do aux portu vašeho auta a do FM transmitteru.
 • Nyní můžete přenášet hudbu.

3. Řešení problémů

Pro řešení problémů použijte tabulku níže:

Problém 1:
Během přenosu dochází k příliš velkému šumu.

Možné řešení 1:
Vyzkoušejte jinou FM Stanici
nebo použijte poskytnutý 3,5mm aux kabel.

4. Technické specifikace

BLUETOOTH

 • Citlivost: -92 dbm
 • Pracovní vzdálenost: 5 m
 • Frekvence: 20 Hz - 20 KHz
 • Napětí: 10 V – 24 V
 • Pracovní proud: 70 mA (Max)
 • Proud v pohotovostním režimu: 62 mA (Max)
 • RF výstup: 4 dBm

FM

 • Frekvence: 87,5 MHz – 108,0 MHz
 • Výkon: 87 dBuv / 107 dBuv
 • Pracovní vzdálenost: 2 m

5. Bezpečnostní upozornění

 • Produkt je v souladu se směrnicemi RoHS, WEE a CE.
 • Symbol na boku (přeškrtnutý koš) varuje, že produkt nesmí být zlikvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být zlikvidován ve sběrném centru. Seznam sběrných center vám poskytne vaše veřejná služba zajišťující likvidaci odpadu.
 • Produkt může během nabíjení vyzařovat teplo. Může se zahřát, ale nikdy by neměl být nekomfortně horký.
 • V případě namočení produktu zastavte okamžitě nabíjení a pečlivě produkt usušte.
 • Dejte si pozor na příliš velké množství kapek, na promáčknutí, díry a deformace.
 • Obsahuje malé části, které mohou představovat riziko udušení.
 • Poškozený produkt neotvírejte a ani jej neopravujte, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud si nejste jisti, jak postupovat, vypněte zařízení a kontaktujte naši podporu.
 • Pro plnou funkčnost použijte přiložené součásti.
 • #01 PET - Polyethylentereftalát
 • Uchovávejte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a mimo přímé sluneční světlo. Pokud se zařízení začne přehřívat, přesuňte jej na chladnější místo a nepoužívejte ho, dokud nevychladne.
 • Nenechávejte zařízení na místech, kde teplota přesahuje 45 °C.
 • Vystavení nadměrnému množství tepla může snížit životnost zařízení

Dodatečné bezpečnostní informace pro bezpečné používání a prodloužení životnosti výrobku:

 • Během nejteplejších měsíců vám doporučujeme používat držák ve větracím otvoru. Díky tomu nebude zařízení na přímém slunci.
 • Zařízení nenechávejte nabíjet na místech, kde je vystaveno přímému slunečnímu záření.
View this manual in other languages